16 Nisan 2024 00:39

Anasayfa

undefined...

Ubuntu 18.04 ve üstü

 

sudo apt update; sudo apt upgrade -y;
sudo apt install -y python3.8-dev
 

pip3.8 kurulumu

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py; python3.8 get-pip.py
 

launchpadlib 1.10.6 requires testresources, which is not installed.

Çözüm

sudo apt install -yqq python3-testresources  

Kaynakça

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022