16 Nisan 2024 01:20

Anasayfa

undefined...

Ubuntu üzerinden MsSQL Server sunucuya bağlanmak için pymssql paketini kurarak servise bağlantı yapılabilir.

FreeTDS paketi ve pymssql kütüphanesini kuruyoruz.

sudo apt install -y freetds-dev; pip install pymssql

Gerekli paketler kurulduktan sonra boş bir dosya oluşturup içine aşağıdaki kodları yazın.

import pymssql
conn = pymssql.connect(host="ip.ad.re.si", user="sa", password="PAROLA", database="VERITABANIADI", port="3558")
cursor = conn.cursor()
cursor.execute('SELECT * FROM TABLOADI WHERE YAS=%s', '11')
for row in cursor:
print('row = %r' % (row,))
conn.close()

Python kurallarına uygun bir isim vererek dosyayı kaydedin.

Terminalden python dosyaadi.py şeklind eçalıştırarak çıktıyı görebilirsiniz.

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022