16 Nisan 2024 01:38

Anasayfa

undefined...

Python 3 deki  maketrans ve translate methodları ile Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere replace etmek yani çevirmek için örnek

 

Değişken tanımlama

Tr2Eng = str.maketrans("çğıöşü", "cgiosu")
 

Methodu kullanmak

musteriadi = 'Muslu YÜKSEKTEPE'
musteriadi_eng = musteriadi.translate(Tr2Eng)

print(musteriadi)
print(musteriadi_eng)
 

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022