16 Nisan 2024 01:50

Anasayfa

undefined...

Ubuntu 20.04 default olarak python3.8 ile gelmektedir. Python3.6 kurmak isterseniz ek repo eklemek ve öncelik sırasını değiştirmeniz gerekir.

 

Repo eklemek

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa -y
 

Supported Ubuntu and Python Versions

- Ubuntu 16.04 (xenial) Python 2.3 - Python 2.6, Python 3.1 - Python3.4, Python 3.6 - Python3.9

- Ubuntu 18.04 (bionic) Python2.3 - Python 2.6, Python 3.1 - Python 3.5, Python3.7 - Python3.9

- Ubuntu 20.04 (focal) Python3.5 - Python3.7, Python3.9

 

Kurulum

sudo apt install python3.6 -yqq
 

 

Öncelik sırası belirlemek

update-alternatives --config python
 

Örnek çıktı:

python alternatifi için 4 seçenek var (/bin/python sağlanıyor).

Seçim Yol Öncelik Durum
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/bin/python3.8 20 otomatik kip
1 /bin/python3.6 1 elle ayarlanmış kip
2 /bin/python3.8 2 elle ayarlanmış kip

  

1 Enter

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022