16 Nisan 2024 02:13

Anasayfa

undefined...

 

import os

klasor_yolu = '/home/muslu/PycharmProjects/kuaforgold/static/panel/img/profilfotolar/'

uzantilar = ['.jpg', '.png']

kullanilan_dosyalar = ['0.jpg', '1.jpg']

## Klasördeki ve alt klasörlerdeki tüm dosyaları döndür
for dosya_klasoru, klasorler, dosyalar in os.walk(klasor_yolu):

## Bulunan dosyaları döndür
  for dosya in dosyalar:

### Dosyanın uzantısı istenen uzantı lsitesinde ise
    if dosya.endswith(tuple(uzantilar)):

#### Dosya kullanılan dosya listesinde yok ise
      if not dosya in kullanilan_dosyalar:
        silinen_dosya = '{}{}'.format(dosya_klasoru, dosya)

##### Dosyayı sil
        os.remove(silinen_dosya)
        print('Silindi: {}'.format(silinen_dosya))

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022