16 Nisan 2024 01:00

Anasayfa

undefined...

Python scriptinizi Linux üzerinde systemd ile servisi gibi kullanmak isterseniz aşağıdaki gibi bir dosya oluşturup

nano /lib/systemd/system/tornadotest.service

 

[Unit]
Description=Django & Tornado Service
[Service]
User=root
Restart=always
WorkingDirectory=/home/muslu/django/tornadotest/tornadotest/
ExecStart=/usr/bin/python3.6 /home/muslu/django/tornadotest/tornadotest/app.py
StandardInput=tty-force
[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

Değişikliği uygulama

systemctl daemon-reload 

 

 

Servisinizi başlatmak için

systemctl restart tornodatest

 

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022