16 Nisan 2024 00:13

Anasayfa

undefined...

Burada amacımız değişen bir string var ve sabit bir fonksiyonda method olarak kullanmak istersek nasıl kullanacağımız?

 

Örneğin; requests e farklı URL çağırmaları yapacağız ama method sürekli değişiyor.

def return_(url, method, json=json, params=params):

    res = getattr(requests, method)(url, params=params, json=json)  ## Yani = requests.post(url) veya requests.get(url)


    print(res.status_code)

    if res.status_code == 200:
        print(res.json())

return_(url='https://google.com', method='get', params={'isim':'muslu'})
return_(url='https://google.com', method='post', json={'isim':'muslu'})
 

 

 

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022