16 Nisan 2024 00:41

Anasayfa

undefined...

Python veya PyPy kullanırken  PIL kütüphanesi kurarken aşağıdaki hata alınıyor ise aşağıdaki komut ile JPEG eklentisi kurulmalı.

 

sudo apt -yqq install libjpeg-dev zlib1g-dev
 

sudo -H pip3.6 install pillow
 

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022