16 Nisan 2024 02:11

Anasayfa

undefined...

Python'da SQLAlchemy ile birlikte bir kütüphane kullanıyorsanız ve aşağıdaki hatayı alıyorsanız sebebi kütüphanelerin yeni sürümlerinin birlikte çalışamaması.

 

sqlalchemy.exc.DatabaseError: (psycopg2.DatabaseError) error with status PGRES_TUPLES_OK and no message from the libpq

 

 

Aşağıdaki gibi örnek kod ile kullandığınız kütüphaneleri güncellemeniz yeterli.

 

sudo -H pip3.6 install -U python-multipart paypalrestsdk bs4 pyyaml ua-parser user-agents html2text dkimpy fastapi jinja2 uvicorn cryptography py3dns py3-validate-email pydantic[email] pyjwt passlib[bcrypt] pandas aiofiles alembic psycopg2 psycopg2-binary async-exit-stack async-generator cssutils validators imgkit mechanize
 

 

 

Kaynakça

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022