20 Temmuz 2024 01:17

Anasayfa

undefined...

pip ile eksik kütüphaneleri pip install -r kutuphaneler.pip gibi bir komutla sırayla kurdurabilirsiniz ayrıca bir python dosyasında da kütüphaneyi kontrol edip kurmak isterseniz aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.

NOT: komutun çalıştırıldığı klasörde kutuphaneler.pip dosyası olmalı ve içinde kütüphanelerin isimleri yazılmış olmalı.

NOT: pip kurulu olmalı.

PIP kurulum örnek komutları:

wget -q https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -O get-pip.py && python3 get-pip.py pip --no-warn-script-location

wget -q https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -O get-pip.py && python3.9 get-pip.py pip

wget -q https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py && pypy3 /tmp/get-pip.py pip

import importlib
import subprocess

# Kullanmak istenilen kütüphanelerin listesi
required_libraries = ["ujson", "requests", "aiopg"]

def check_library(library_name):
    try:
        importlib.import_module(library_name)
    except ImportError:
        print("*"*80)
        print(f"’{library_name}’ kütüphanesi yüklü değil.")
        install_command = f"pip install {library_name}"
        print(install_command)
        subprocess.run(install_command, shell=True)
        print("*"*80)
 
 
if __name__ == "__main__":
    for library in required_libraries:
        check_library(library)

Python

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2024