16 Nisan 2024 01:28

Anasayfa

undefined...

ClamAV; Linux türevlerinin çoğunda kullanılabilen açık kaynak kodlu bir antirüs motorudur.

Hızlı kurulum ve tarama

sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y; freshclam; clamscan -r -bell -i /
clamscan -r /etc

Crontab ile otomatik tarama. Her 6 saate bir tara.

crontab -e

0 */6 * * * clamscan -r / >/dev/null 2>&1

Ubuntu

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022