16 Nisan 2024 01:55

Anasayfa

undefined...

Ubuntu 20.04 den itibaren python sürümü 3.8 olarak default gelmektedir.

python3.6 kurmanın adımları aşağıdadır.

 

PPA ile yeni repository ekliyoruz.

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa -y
 

Kurulum:

apt install -yqq python3.6
 

 

Test:

python -V
 

 

BONUS:

Python3.6 default olarak ayarlamak

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.6  1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8  2
 

Ubuntu

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022