16 Nisan 2024 00:24

Anasayfa

undefined...

Linux türevlerinde (neredeyse tümünde) hostname oluşturmak ve belirlenen hostname i hosts dosyasına eklemek için aşağıdaki kodları .sh uzantılı bir dosyaya ekleyip aşağıdkai komut ile çalıştırabilirsiniz.

nano hostname_degistirme.sh

#!/bin/bash
eskihostname=$(cat /etc/hostname)
echo "Yeni hostname: "
read yenihost

IPADDR=$(ip route get 8.8.8.8 | awk -F"src " 'NR==1{split($2,a," ");print a[1]}')
sudo echo "$IPADDR $yenihost" >> /etc/hosts

sudo cat /dev/null > /etc/hostname
sudo echo "$yenihost" >> /etc/hostname

echo "Gecerli hostname: $yenihost"

sh hostname_degistirme.sh

Ubuntu

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022