16 Nisan 2024 01:53

Anasayfa

undefined...

Ubuntu 16.04 üzerine Apache ile birlikte Php 7.1 kurmak için aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

add-apt-repository -y ppa:ondrej/php; apt update -y; apt install -y php7.1 libapache2-mod-php7.1 php7.1-cli php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-gd php7.1-intl php7.1-xml php7.1-mysql php7.1-mcrypt php7.1-zip

Ubuntu

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022