16 Nisan 2024 01:33

Anasayfa

undefined...

Ubuntu üzerine VsFTP ile FTP servisi kurmak için

 

Firewall durudurlur ve açılışta çalışması engellenir. Özel firewall cihazınız var ise bu aşamayı atlayabilirsiniz.

ufw disable

Paket kurulumu

apt install vsftpd -y

Ayar dosyasının yedeğini alıyoruz.

mv /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf_yedek

Ayar dosyasını düzenliyoruz.

nano /etc/vsftpd.conf
listen=NO
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
pasv_enable=Yes
pasv_min_port=10000
pasv_max_port=10100
allow_writeable_chroot=YES

Servisi yeniden başlatıyoruz.

service vsftpd restart
 

FTP kullanıcısı oluşturma

useradd -m -d /home/ftpyedekler ftpuser
passwd ftpuser
 

Ubuntu

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022