16 Nisan 2024 01:21

Anasayfa

undefined...

Ubuntu'da sshd servisinizin durumunu kontrol ettiğinizde aşağıdaki hata olabilir.

 

error: key_load_private: invalid format
error: key_load_public:  invalid format
error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key

error: key_load_private: invalid format
error: key_load_public:  invalid format
error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
error: key_load_private: invalid format

error: key_load_public:  invalid format
error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
fatal:  No supported key exchange algorithms [preauth]
 

ssh_key_load_private_invalid_format_key_load_public_invalid_format

 

Yeni key oluşturup sisteminizi yeniden başlatmanız sorununuzu çözecektir.

 

ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key;
ssh-keygen -t ecdsa -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key;
ssh-keygen -t ed25519 -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key;
reboot
 

Ubuntu

hakkında diğer konular

Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2022